Ajutor Social

               Conditii de eligibilitate:

 • Membru in asociatie
 • Domiciliul in Jud. Bihor sau Salaj
 • Grad handicap: Grav sau Accentuat

               Documente necesare:

 • Cerere
 • Act identitate – copie, la sediul filialei
 • Certificat de incadrare in grad de handicap – copie, la sediul filialei
 • Acord prelucrare si publicare date – se completeaza la sediul asociatiei
 • Acte de identitate ale ale membrilor familiei cu care locuiesc – copie
 • Adeverinta de salar / cupon pensie / cupon alocatie / orice alt document care atesta sursa de venit pentru toti membri familiei.
 • Documente emise de autoritati din care sa rezulte conditiile/cazul pentru care se dolicita ajutor.
 • Documente medicale – daca e cazul
 • Imagini – daca e cazul
 • Alte acte care se considera relevante

               Cererea de acordarea a Ajutorului Social va fi discutata si supusa aprobarii in prima sedinta a Consiliului Director al Asociatiei Nevazatorilor din Romania, Filiala Interjudeteana Bihor – Salaj.

  IMPORTANT:

Toate Bursele pentru Studii, Bursele Tiflo Junior şi Ajutoarele Sociale sunt supuse aprobării în cadrul şedinţelor Consiliului Director al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudeţeană Bihor – Sălaj.

Acestea se acordă în măsura resurselor financiare şi materiale ale asociaţiei disponibile in acest sens, la momentul aprobării lor

Cazurile care nu pot fi susţinute, insă au fost validate de Consiliul Director al asociaţiei pentru care nu sunt resurse disponibile, rămân în aşteptare pănă la identificarea unor surse prin care se pot concretiza (identificarea unor surse de finanţare pentru respectivele cazuri).