Burse si Ajutoare

            Asociaţia Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudeţeană Bihor – Sălaj, are în activitatea sa curenta posibilitatea de a oferi un sprijin concret, la nevoie pentru membri săi care sunt într-o situaţie deosbită.

            Astfel, prin intermediul burselor şi ajutoarelor sociale pe care le oferim, dorim să compensăm în măsura posibilităţilor pe care le deţinem, atat financiare cât şi materiale, nevoile membrilor noştri care se confruntă cu greutăţi mai mari decât puterile acestora de a face faţă.

Bursa pentru Studii:

Se acordă elevilor şi stundenţilor, membri ai asociaţiei noastre care frecventează cursurile unei instituţii de învătământ acreditate, cursuri cu frecvenţă zilnică (nu frecvenţă redusă). Această bursă are rol de a veni în întâmpinarea nevoilor cu care se confruntă elevii şi studenţii cu deficienţe de vedere. Bursa este destinată cazurilor cu posibilităţi materiale reduse.

            Citeşte aici condiţiile de eligibilitate şi lista documentele necesare pentru întocmirea dosarului.

Bursa Tiflo Junior:

Această bursă este destinată elevilor şi studenţilor cu deficienţe de vedere, membri ai asociaţiei noastre care frecventează cursurile unei instituţii de învătământ acreditate. Sprijinul care poate fi acordat prin intermediul acestei burse constă în echipamente şi consumabile tiflotehnice pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de învăţare şi/sau accesului la materiale accesibilizate. Cei care doresc să aplice pentru o astfel de bursă trebuie să depună o cerere la sediul asociaţiei însoţită de câteva documente.

Citeşte aici condiţiile de eligibilitate şi lista documentele necesare pentru întocmirea dosarului.

Ajutor Social:

Prin acest ajutor social dorim să fim alături de membrii asociaţiei noastre în situaţiile delicate, atunci cănd problemele cu care se confruntă aceştia depăşesc posibilităţile lor de a le face faţă material. Este destinat exclusiv cazurilor cu posibilităţi materiale scăzute. Pentru a obţine un astfel de sprijin din partea asociaţiei noastre, cei interesaţi trebuie să depună o cerere însoţită de acte doveditoare cu privire la situaţia cu care se confruntă.

            Citeşte aici condiţiile de eligibilitate şi lista documentele necesare pentru întocmirea      dosarului.

            IMPORTANT:

            Toate Bursele pentru Studii, Bursele Tiflo Junior şi Ajutoarele Sociale sunt supuse aprobării în cadrul şedinţelor Consiliului Director al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudeţeană Bihor – Sălaj.

            Acestea se acordă în măsura resurselor financiare şi materiale ale asociaţiei disponibile in acest sens, la momentul aprobării lor

            Cazurile care nu pot fi susţinute, insă au fost validate de Consiliul Director al asociaţiei pentru care nu sunt resurse disponibile, rămân în aşteptare pănă la identificarea unor surse prin care se pot concretiza (identificarea unor surse de finanţare pentru respectivele cazuri).